Directioneaza 2% din impozitul tau pe venit la SIPG!


Seniorii Petrolului Romanesc  SERVICII SIPG

SIPG cursuri si durata »ARHIVA


REVISTA PRESEIwww.energy.eu

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIATIEI „SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE”
Data: 31 martie 2017

31 martie 2017, orele 11,00 - 13,00,
sediul din Str. Episcopiei nr. 5, et. 2, ap. 5, Sector 1, BUCURESTI
Ordinea de zi a Adunarii generale a Asocia?iei SIPG din 31 martie 2017

1. Darea de seama a Consiliului Director al Asociatiei SIPG pe anul 2016
2. Raport de activitate al Consiliului Director pe anul 2016
3. Raportul activitatii financiar contabile pe anul 2016
4. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare ale anului 2016
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
6. Propuneri de decernare diplome colaboratorilor/sus?inatorilor revistei Monitorul de petrol ?i gaze cu prilejul celebrarii a 15 ani de la apari?ia revistei.ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIATIEI „SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE”
Data: 25 martie 2016
In atentia membrilor Comitetului Director, membrilor colectivi si individuali ai SIPG.

Stimate Domnule Presedinte/ Director General/ Manager,

ASOCIATIA „SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE” organizeaza Adunarea Generala a membrilor in ziua de 25 martie 2016, orele 11,00-13,00, la sediul din Str. Episcopiei nr. 5, et. 2, ap. 5, Sector 1, Bucuresti.

Prezenta companiei/firmei pe care o conduceti la Adunarea Generala, in calitate de membru colectiv SIPG, este atat un drept, cat si o obligatie statutara. Asigurarea cvorumului pentru ca Adunarea Generala sa fie statutara este obligatorie.
Mentionam ca in cazul in care, din motive obiective, nu puteti participa la lucrarile Adunarii Generale si la actiunile/deciziile viitoare ale Asociatiei, va rug?m sa nominalizati un reprezentant pentru a face parte din Consiliul Director al Reprezentantilor SIPG. Numele persoanei desemnate se va transmite prin e-mail pân? la data de 15 martie a.c.
Programul de desfasurare a Adun?rii Generale si materialele din Ordinea de Zi vor fi puse la dispozitia dumneavoastra incepand cu data de 11 martie 2016 pe website-ul Asocia?iei.

Cu convingerea ferm? ca veti acorda intelegere si atentie cererii noastre, va multumim anticipat si va asiguram de deosebita noastra consideratie.

Pentru o buna organizare, va rugam sa confirmati participarea pana la data de 22 martie 2016.

Pentru orice alte informatii, nu ezitati sa ne contactati!

Dr.ing. Gheorghe Buliga, Presedinte fondator
Dr.ing. Gheorghe Radu, Presedinte
Dr.ec. Violeta Sufan-Dumitriu, Presedinte executiv


ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI "SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE" (S.I.P.G.) din 23.03.2013
Data: 23 martie 2013

Adunarea generala intrunita in sedinta din data 22.03.2013, convocata conform cerintelor statutare, s-a desfasurat la sediul din Bucuresti, Bd. Magheru nr.28-30, sector 1, fiind prezidata de domnul dr.ing. Gheorghe Buliga, Presedinte in functie, alaturi de dr. ec. Violeta Sufan-Dumitriu - Presedinte executiv, dr. ing. Gheorghe Radu – Vicepresedinte si dr. ing. Mircea Halagiuca - Secretar General.
Adunarea Generala a SIPG din data de 22.03.2013, declarata statutara, in unanimitate de voturi a hotarat aprobarea obiectivelor din ordinea de zi a intalnirii, respectiv:  

 1. Raportul de gestiune al administratorului, pentru  anul  2012;
 2. Bilantul contabil prescurtat, contul de profit si pierdere si notele explicative la situatiile financiare ale anului 2012;
 3. Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2013;
 4. Strategia Asociatiei SIPG pe termen mediu si scurt;
 5. Modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei SIPG;
 6. Membrii Consiliului Director, Presedintele  si Presedintele  Executiv  pe functii:
  • Consiliul Director, pe functii, pentru urmatorul mandat este alcatuit din urmatorii:
   • Presedinte Fondator: dr.ing. Gheorghe Buliga
   • Presedinte: dr.ing. Gheorghe Radu
   • Presedinte Executiv: dr.ec.Violeta Sufan-Dumitriu
   • Vicepresedinte: prof.univ.dr.ec., ing. Ioan Constantin Rada
   • Vicepresedinte: ing. Ioan Filipas
   • Vicepresedinte: ing. Mirel Balasoiu
   • Vicepresedinte: dr. ing. Dumitru Ichim
   • Vicepresedinte: dr. ing. Ion Gh. Popa
   • Vicepresedinte: dr. ing. Ion Irimia Zecheru
   • Vicepresedinte: ing. Mirela Plesca
   • Vicepresedinte: ing. Ion Sterian
   • Secretar General: dr. ing. Mircea Halaciuga
 7. Validarea membrilor Comitetul Reprezentantilor;
 8. Membrii Comisiei statutare si de etica si Presedintele acesteia:
  • Comisia statutara si de etica se compune din urmatorii:
   • Presedinte: dr. ing Gheorghe Buliga
   • Membru fondator ing. Virgil Bratu
   • Membru fondator dr. ing. Florea Neagu
   • Membru fondator ing. Octavian Lungu
   • Membru fondator ing. Cornel Nedelcu
 9. Comisia de Cenzori:
  • Comisia de Cenzori este alcatuita din urmatorii:
   • ec. Liliana Adriana Marinov
   • av. Varinia Serban Radu
   • av. Andrei Buliga Neagu
 10. Decernarea de diplome „MEMBRU DE ONOARE S.I.P.G.” unor personalitati marcante din domeniul petro-gazier.

S-au facut propuneri, din partea membrilor prezenti, referitoare la imbunatatirea strategiei SIPG pe termen mediu si lung, urmand sa fie analizate si, dupa caz, promovate de catre Consiliul Director nou ales.

La final, Presedintele fondator dr.ing. Gheorghe Buliga a multumit membrilor prezenti la Adunare pentru participare, a solicitat pe mai departe sprijin in sensul implicarii tuturor membrilor  pentru continuarea benefica a activitatii si asigurarea prezentei Asociatiei S.I.P.G. in domeniul de activitate si in societatea civila si a declarat  inchise lucrarile Adunarii Generale a membrilor Asociatiei „Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze”.ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR ASOCIATIEI „SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE” 22 martie 2013, BUCURE?TI
Data: 22 martie 2013
În atentia membrilor Comitetului Director, membrilor colectivi si individuali ai SIPG.
Stimate Domnule Presedinte/ Stimate Domnule Director General,

ASOCIATIA „SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL SI GAZE”
organizeaza Adunarea Generala a membrilor în ziua de 22 martie 2013, orele 11,00-13,00, la sediul din Bd. Magheru nr.28-30, etj.5, Sector 1, Bucuresti.

Prezenta companiei/firmei pe care o conduceti la Adunarea Generala, în calitate de membru colectiv SIPG, este atât un drept, cât si o obligatie statutar?. Asigurarea cvorumului pentru ca Adunarea Generala si fie statutara este obligatorie.
Mentionam ca în cazul în care, din motive obiective, nu puteti participa la lucrurile Adunarii Generale si la actiunile/deciziile viitoare ale Asociatiei, va rugam si nominalizati un reprezentant pentru a face parte din Consiliul Director al Reprezentantilor SIPG. Numele persoanei desemnate se va transmite prin e-mail pâna la data de 15 martie a.c.
Programul de desfasurare a Adunarii Generale si materialele din Ordinea de Zi vor fi puse la dispozitia dumneavoastra, începand cu data de 11 martie 2013 pe website-ul Asociatiei.

Cu convingerea ferma ca veti acorda întelegere si atentie cererii noastre, va multumim anticipat si va asiguram de deosebita noastra consideratie.

Pentru o buna organizare, va rugam sa confirmati participarea pâna la data de 18 martie 2013.

Pentru orice alte informatii, nu ezitati sa ne contactati!

Dr. ing. Gheorghe Buliga , Presedinte
Dr. ec. Violeta Sufan-Dumitriu, Presedinte executiv

Ordinea de zi a Adunarii generale a Asociatiei SIPG din 22 martie 2013

1. Raport de activitate al Consiliului Director pe perioada 2006 – 2012
2. Raportul activitatii financiar contabile pe perioada 2006-2012
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013
4. Programele Asociatiei SIPG pe termen mediu si scurt
5. Propuneri privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei SIPG
6. Alegerea membrilor Consiliului Director pe functii
7. Desemnarea cenzorului
8. Discutii


Invitatie Conferinta "Romania Oil & Gas -2012"
Data: 08 2012


ITE - Group PLCUnion of Black Sea and
Caspian Confederation
of Enterprises(UBCCE)
 
Asociatia
"Societatea Inginerilor"
de Petrol si Gaze" (SIPG)Conferinta 3-5 dec. 2012, Bucuresti


Stimati Colegi,
Va invitam sa participati la Conferinta

Romania Oil & Gas -2012

organizata de ITE Group in colaborare cu SIPG si UBCCE la Bucuresti, in perioada 3 - 5 decembrie 2012

Programul se poate descarca la adresa: http://www.sipg.ro/pdf/ROMANIAOIL&GAS-DraftProgramme.pdf

Formularul de inscriere se descarca la adresa: http://www.sipg.ro/pdf/Formular inscriere_ROG Conf 2012 ITE.pdf

Informatii detaliate pot fi obtinute accesand direct site-ul Conferintei la adresa:
http://www.romania-og.com/Become-a-sponsor/Partners/Supporting-organisations.aspx

Cu stima,
Dr.ing.Gheorghe BULIGA - Presedinte SIPG
Invitation to the Conference "Investigation and Risk-based Remediation of Contaminated Soil"
Data: 20 februarie 2009
Agenda

Formular de participare si Pachet de parteneriat (romana)

Participation form and Partnership package (english)


Invitatie Conferinta "Eficienta energetica, conditie esentiala pentru o dezvoltare durabila" - Editia a III-a
Data: 20 februarie 2009
Agenda

Formulare de parteneriat

Formular de participarePROGRAMUL EVENIMENTELOR IN ORGANIZAREA/PARTENERIAT SIPG CU PARTICIPAREA REVISTEI
Data: 13 februarie 2009
- 24 februarie 2009 - Seminarul: Servicii de foraj si servicii la sonda - Sala de conferinte-Hotel Prahova Plaza, Ploiesti - Romania

Organizatori: - INDUSTRY MEDIA VECTOR
- PETROLEUM CLUB OF ROMANIA

Parteneri oficiali: - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (UPG)
- Asociatia „Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze” (SIPG)
- Asociatia Contractorilor de Foraj din Romania (ACFR)

Parteneri media: Petroleum Industry Review, Monitorul de Petrol si Gaze, Newsin, Mediafax


- 11 martie 2009 - Conferinta: Eficienta energetica, conditie esentiala pentru o dezvoltare durabila - hotel Radisson SAS, Bucuresti

Organizatori: - MEDA CONSULTING

Parteneri oficiali: SIPG, IRE, CCIB, ARCE, FPEN

Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Bursa, NewsIn, , Ecosemnal, Ecospiens


- 22- 27 martie 2009 - Conferinta: Remedierea solurilor contaminate -metode de investigare si gestionare pe baza riscurilor. Strategii pentru industria de petrol si gaze naturale/ Investigation and Risk-based Remediation of Contaminated Soil. Strategies and tehniques for the oil industry - Hotel International, Sinaia- Romania

Organizatori: MEDA CONSULTING

Partener oficial: -Asociatia „Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze” (SIPG)
-Petroleum Club

Partener principal: S.C.PETROM S.A.
Partener asociat: Environmental Resouces Management (ERM)
Parteneri: PSV Industries, Eco Engineering Group
Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Bursa, NewsIn, Agerpres, Ecospiens, Ecomagazin, Ecosemnal


- MACHETA


Tematica cursurilor 2008 - SIPG - Centrul de resurse Grigore Ioachim
Data: 26 2008
TEMATICA-PROGRAM 2008


Asociatia SIPG prin Centrul de Resurse „GRIGORE IOACHIM” (Resources Center "GRIGORE IOACHIM") organizeaza la cerere, in cursul anului 2008 urmatoarele activitati de training in domeniul petrol, gaze, mine:

1) Interpretarea si reinterpretarea diagrafiei geofizice de sonda:
- pentru petrol
Durata: 1 saptamana(5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15
pentru gaze
Durata: 2 saptamani(5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

2) Geologia Sistemelor petroliere romanesti in limba romana/engleza:
Durata: 2 saptamani (10 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

3) Forajul sondelor dirijate:
Durata: 1 saptamana/2 saptamani(5/10 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

4) Cursuri de pregatire-instruire, perfectionare si specializare pentru activitatile de foraj si extractie: muncitori, laboranti, tehnicieni, maistri
Durata: 120 - 600 ore( program orar continuu/modular negociabil)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

5) Legea Petrolului si principalele reglementari in domeniul explorarii si exploatarii perimetreleor petroliere
Durata: 1 saptamana (5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

6) Legea Minelor si principalele reglementari in domeniul concesiunilor miniere.
Durata: 1 saptamana(5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

7) Noi sisteme de management, marketing, atreprenoriat privind competitivitatea in domeniul petrogazier: calitate, mediu, sanatate si securitate
Durata: 2 saptamani(doua module a cate 5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

8) Piata romaneasca a gazelor naturale. Legea gazelor.
Durata: 2 module a cate 5 zile/modul
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

9) Probleme speciale privind implementarea Sistemului de management mediu, conform ISO 14000
Durata: 1 saptamana( 5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

10) Inspectia si monitorizarea iazurilor de decantare.Evolutia riscului de poluare la iazurile de decantare
Durata: 1 saptamana (5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

11) Explorarea geologica. Achizitia si prelucrarea datelor geologice si Evaluarea riscului geologic
Durata: 1 saptamana(5zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15

12) Achizitia si interpretarea datelor seismice in sisteme: 1D; 2D; 3D; 4D.

Durata: 2 saptamani(doua module a cate 5 zile)
Locatia:
Numar de cursanti: min.10/max.15


Nota:
- Informatii suplimentare se pot obtine adresandu-va la: mob.0741.086400, 0746.166661; tel.021.4060599; fax: 021.3192572; e-mail violeta.dumitriu@petrom.com, g.buliga@sipg.ro

- SIPG poate organiza la cerere training si cursuri (de specializare) sau de formare si pentru alte teme decat cele cuprinse in prezentul Program.


INVITATIE Conferinta FUMN 18-20 sept 2008 - Constanta
Data: 25 2008
Invitatie Conferinta FUMN 18-20 septembrie - Constanta
» click aici pentru descarcare


Invitatie speaker Conferinta FUMN 2008
Data: 25 2008
Invitatie speaker Conferinta FUMN 2008
» click aici pentru descarcare


Evenimente in organizarea SIPG in 2008
Data: 21 2008
- 21 februarie 2008 - Conferinta Romano-Germana: "Application of Renewable Energy Sources in Romania" - sala George Assan de la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti
Organizatori: CNR-CME, SIPG
Parteneri media: Energia, Energetica, Mesagerul Energetic, Univers ingineresc,
Monitorul de Petrol si Gaze, Jurnalul de petrol si gaze,
Afacerea, Tehnologiile energiei.


- 12 mai 2008 - Dezbatere publica: STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA - Asigurarea resurselor energetice ale Romaniei: petrol si gaze - Casa de cultura a Municipiului Campina, Judetul Prahova
Organizatori: - Asociatia "Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze" (SIPG)
- Fondul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)- Romania
Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Jurnalul de petrol si gaze,
Mesagerul Energetic


- 15 mai 2008 - Conferinta 300 de ani de la nasterea lui Leonard Euler- Sala Bibliotecii Academiei Romane, Bucuresti
Organizatori: - Asociatia "Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze" (SIPG)
Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Jurnalul de petrol si gaze,
Mesagerul Energetic


- 16 mai 2008 - Congresul Roman de Petrol si Gaze- editia a IV-a - Sala de conferinte a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Bucuresti
Organizatori: - Revista Jurnalul de petrol si gaze
Partener principal: PETROTEL LUKOIL
Partener: Midia Resources
Parteneri oficiali: SIPG, CNR-CME, ANRE, Camera de Comert si Industrie Prahova, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, PETROLUC SERV, CNS-TII Ploiesti.
Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Dacri Consulting, Dinamic Business, Mesagerul Energetic.

- 15-19 iunie 2008 - The 9th Regional Energy Forum - FOREN 2008- Pentru o politica energetica regionala. Sa actionam impreuna!, Neptun-Olimp, Romania
Organizatori: - CNR-CME
Partener principal:
Partener:
Parteneri oficiali: MEF
Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Mesagerul Energetic, Energia, Energetica, Univers ingineresc


- 18-20 septembrie 2008 - Conference on ENERGY an essential problem for the Black Sea Area - Constanta, Romania
Organizatori: - FUMN, SIPG, CCEA
Partener principal: Academia Navala Mircea cel Batran - Constanta
Partener: GEOECOMAR
Parteneri media: Monitorul de Petrol si Gaze, Jurnalul de petrol si gaze, Mesagerul Energetic


150 DE ANI DE INDUSTRIE ROMANEASCA DE PETROL
Data: 14 ianuarie 2008
Filmul cu personalitatile care au luat cuvantul in cadrul simpozionului

150 de ani de industrie romaneasca de petrol
Data: 06 decembrie 2007
Asociatia "Societatea Inginerilor de Petrol si Gaze" (SIPG), Universitatea Petrol - Gaze Ploiesti (UPG), Federatia Sindicatelor din Industria Petroliera Romana (FSLI Petrom), Fundatia Universitara a Marii Negre (FUMN) si Expert Petroleum - Romania au onoarea de a va invita la
Simpozionul Jubiliar 150 de ani de industrie romaneasca de petrol - Petrolul, medernitatea trecutului si garantia viitorului

Evenimentul va avea loc in zilele de 6-7 decembrie 2007, intre orele 10:00 - 18:00, Bucuresti, ROMEXPO - Sala "Nicolae Titulescu".
Invitatia este valabila si pentru receptia de gala din data de 7 decembrie 2007, cu incepere la ora 14:00.

Pentru detalii si confirmari, va rugam sa contactati:
Violeta Dumitriu - tel. 004.021.4060599; mob. 004.0741.086400, fax: 004.021.3192572, e-mail: violeta.dumitriu@petrom.com
Manuel Chejnoiu - mob. 004.0726.745221, e-mail: manuel.chejnoiu@fslipetrom.ro

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI JUBILIAR
150 DE ANI DE INDUSTRIE ROMÂNEASCA DE PETROL
– Petrolul, modernitatea trecutului si garantia viitorului –
6 - 7 decembrie 2007, Bucuresti, ROMEXPO-Sala Nicolae Titulescu


Ziua 1: 6 decembrie

Înregistrare participanti ( 9.00-10.00)
Partea I (10.00-11.30)
Deschidere Simpozion:
Gheorghe BULIGA- Presedinte Fondator SIPG
Traian BASESCU- Presedintele Romaniei
Calin Popescu TARICEANU- Prim-Ministru
Varujan VOSGANIAN- Ministrul Economiei si Finantelor
Vlad ULMANU- Rector UPG Ploiesti
Liviu LUCA- Presedinte FSLI Petrom
Mircea MALITA- Presedinte FUMN
Reprezentant- Expert Petroleum

Pauza de cafea (11.30-12,00)
Partea a II-a(12.00-14.00): 8 generatii de fauritori ai industriei de petrol din România
Speakeri:
Ion STEFANESCU
Viorel PORDEA
Gheorghe UDUBASA
Stefan Traian MOCUTA
Nicolae Napoleon ANTONESCU
Ion FILIPAS
Ioan Gh.POPA
Stefan MAN
Pauza de masa(14,00-15.30)
-8 generatii de fauritori ai industriei de petrol din România:
continuare (15.30-18.00)
Speakeri:
Septimiu SEICEANU
Gheorghe CONSTANTINESCU
Alcibiade MIHAILESCU
Victor DRAGOMIRESCU
Constantin ZIDARU
Nelu IONESCU
Dan Serban LEUCUTIA
Reprezentant Diaspora


Ziua 2: 7 decembrie
Înregistrare participanti ( 9.00-10.00)
Partea I (10.00-12.00): PETROLISTUL si provocarile Secolului XXI
Speakeri:
Iulian IANCU- Presedinte CNR-CME
Liviu LUCA- Presedinte FSLI
Andrei GRIGORESCU- Presedinte FEDERATIA PATRONALA DE
PETROL SI GAZE
Violeta DUMITRIU-Presedinte Executiv SIPG
Dan George Aureliu VASILESCU- Director General ACFR
Paula LUCA- Director General ICERP
Wolfgang RUTTENSTORFER- Presedinte PETROM
Reprezentant Schllumberger
Liviu ILASI- Director General CONPET
Mihai LUPU- Director General OIL TERMINAL
Alexa IAKOB- Director general SNGN ROMGAZ
Ioan RUSU- Director General SNTGN TRANSGAZ
Achim SAUL- Presedinte E.ON GAZ ROMANIA
Bretrand ARNOUD-Director General DISTRIGAZ-SUD
Stephen BIRRELL- Director General MIDIA RESOURCES
J.L.(Jerry) MUNGLE- Manager General AMROMCO ENERGY

Nota: Live asigurat pe toata durata Simpozionului.
Partea a II-a
Receptie de gala (14.00-18.00)
Decernare distinctii jubiliare
Spectacol si masa festiva


150 de ani de industrie de petrol in Romania
Data: 15 noiembrie 2007
15-16 noiembrie 2007, Bucuresti, organizator: Asociatia S.I.P.G.

Petrolul si gazele romanesti – un peisaj in schimbare
Data: 26 octombrie 2007
26 octombrie 2007 – organizatori: MEC, ANRGN, ANRM, CNR-CME, SIPG, PETROM, USI Romania, CONPET.

Conferinta: Petrolul si provocarea secolului XXI
Data: 14 octombrie 2007
14-17 octombrie 2007 Ploiesti, Bucuresti – participare internationala.

Conferinta internationala a Asociatiei Romane a Gazelor Petroliere Lichefiate
Data: 25 2007
25-27 septembrie 2007, Sibiu – organizator: ARGPL

Ziua Petrolistilor
Data: 08 2007
8 septembrie 2007,Bucuresti, PETROM.

150 de ani de industrie romaneasca de petrol
Data: 05 2007
5-7 septembrie 2007, Romexpo, Bucuresti – organizatori: PETROM, A.N.R.M., A.C.F.R., Fundatia Basgan.

contact