Directioneaza 2% din impozitul tau pe venit la SIPG!


Seniorii Petrolului Romanesc  SERVICII SIPG

SIPG cursuri si durata »ARHIVA


REVISTA PRESEIwww.energy.eu


Ordin MEC nr. 771/6 noiembrie 2006
privind utilizarea depozitelor de inmagazinare subterana a gazelor naturale in scopul echilibrarii SNT in situatii de criza.
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL nr. 926/15.11.2006

Ordin ANRM nr. 57/ 2007
privind aprobarea pretului de referinta al gazelor naturale extrase in Romania
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL nr. 264/2007

H.G. nr. 334/2000
privind reorganizarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 194/4.05.2000

H.G. nr. 647/2001
privind aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare energetica a Romaniei pe termen mediu - 2001-2004
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 444/7.08.2001

H.G. nr. 784/2000 - republicata
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor Ón sectorul gazelor naturale
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 466/25.09.2000

H.G. nr. 890/2003
privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din Romania"
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 581/14.08.2003

H.G. nr. 1043/2004
pentru aprobarea Regulamentului de acces la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 693/2.08.2004

H.G. 671/2006
Hotarare privind constituirea stocurilor minime de siguranta pentru produse petroliere in anul 2006
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul:

H.G. 925/2006
Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul:

H.G. 1350/27.09.2006
Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul:

Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul:

Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul:

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2006
pentru modificarea OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei peentru plata energiei termice
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul:

Legea nr. 188/2006
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 441/22 mai 2006

Legea nr. 231/ 7.06.2006
Legea nr. 231 pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunitatii Energiei.
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL 546/23 iunie 2006

Legea nr. 466/ 12.12.2006
LEGE privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc?lzirea locuin?ei, precum ?i a unor facilit??i popula?iei pentru plata energiei termice
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-11 00:00:00
Numarul: MONIOTRUL OFICIAL 1017/21decembrie 2006

Ordin M.E.C. nr. 76/2006
privind pretul mediu ponderat al gazelor naturale achizitionate din import, aplicabil pentru trimestrul I 2006 la valorificarea gazelor noi din productia interna
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-10 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 2 martie 2006

Ordin comun MEC/ANRGN/ANRM nr. 102136/530/97/2006
privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale
Emisa de: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Publicata: 2007-07-10 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL nr.489 din 6 Iunie 2006

ORDIN Nr. 206 din 23 octombrie 2006
privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare
Emisa de: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
Publicata: 2006-10-23 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL NR. 883 din 30 octombrie 2006

ORDIN Nr. 202 din 17 octombrie 2006
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru anul 2007
Emisa de: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
Publicata: 2006-10-17 00:00:00
Numarul: MONITORUL OFICIAL NR. 901 din 6 noiembrie 2006

contact