Directioneaza 2% din impozitul tau pe venit la SIPG!


Seniorii Petrolului Romanesc  SERVICII SIPG

SIPG cursuri si durata »ARHIVA


REVISTA PRESEIwww.energy.eu

Adunarea Generala este organul suprem de conducere alcatuit din totalitatea membrilor sai.
Adunarea Generala are urmatoarele competente :

a) stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) confirmarea, alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) aproba programul de activitate elaborat de Consiliul Director.

Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare cel putin o data pe an si are drept de control supra Consiliului Director si cenzorului ( comisiei de cenzori ). Adunarea Generala se intruneste in sedinte extraordinare la cererea a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot.

Consiliul director este ales prin vot secret de Adunarea Generala pentru o perioada de 5 ani si este compus din 11 membri cu urmatoarele functii: presedinte, presedinte executiv, 9 vicepresedinti. Presedintele, presedintele executiv si 6 vicepresedinti sunt alesi din rāndul membrilor fondatori.

 

Consiliul Director, pe functii, pentru urmatorul mandat este alcatuit din urmatorii:

Presedinte Fondator: Dr. Ing. Gheoghe Buliga

Curriculum Vitae »

Curriculum Vitae - Engleza »

s

Presedinte: Drd. Ing. Gheorghe Radu

Curriculum Vitae »

3

Presedinte Executiv: Dr. Ec. Sufan Dumitriu Violeta

Curriculum Vitae »

Curriculum Vitae - Engleza »

0
Vicepresedinte: Dr. Ing. Ioan Constantin Rada

Curriculum Vitae »

5
Vicepresedinte: Ing. Ioan Filipas

Curriculum Vitae »

Vicepresedinte: Ing. Mirel Balasoiu

 

Vicepresedinte: Dr. Ing. Dumitru Ichim

 
Vicepresedinte: Dr. Ing. Ion Gh. Popa

Curriculum Vitae »

Vicepresedinte: Dr. Ing. Monica Iliescu

Curriculum Vitae »

Vicepresedinte: Ing. Simona Petrovan

Vicepresedinte: Ing. Ion Sterian

 

Secretar General: Dr. Ing. Mircea Halaciuga

Curriculum Vitae - Engleza »

 

Comisia statutara si de etica se compune din urmatorii:

Presedinte: Dr. Ing. Gheoghe Buliga

Curriculum Vitae »

Curriculum Vitae - Engleza »

s

Membru fondator: Ing. Virgil Bratu

 

Membru fondator: Dr. Ing. Florea NEAGU

Curriculum Vitae »

Membru fondator: Ing. Octavian Lungu

Curriculum Vitae »

Membru fondator: Ing. Cornel Nedelcu

 

 

Comisia de Cenzori este alcatuita din urmatorii:

Ec. Liliana Adriana Marinov

 

Av. Varinia Serban Radu

 

Av. Andrei Buliga Neagu

 
contact