Directioneaza 2% din impozitul tau pe venit la SIPG!


Seniorii Petrolului Romanesc  SERVICII SIPG

SIPG cursuri si durata »ARHIVA


REVISTA PRESEIwww.energy.eu

SIPG poate oferi - Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management in domeniul de petrol si gaze tuturor colaboratorilor in domeniu

 

1. Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management acordate de SIPG  în vederea:

 • întocmirii unor proiecte sau documentaţii necesare în raporturile lor cu autorităţile statului, cu alte persoane juridice sau fizice, pentru protejarea, apărarea sau dobândirea unor drepturi ori facilităţi legale;
 • obţinerii de credite;
 • participării la licitaţii;
 • încheierii de contracte de concesiune în domeniul petrolului şi gazelor naturale;
 • promovării parteneriatelor public-privat.

2. Servicii de reprezentare oferite de SIPG
Servicii de reprezentare a intereselor economice, tehnice, juridice şi sociale ale patronatelor, asociaţiilor, societăţilor comerciale şi membri acestora în relaţiile, negocierile şi conflictele cu autorităţile statului, cu sindicatele, organismele publice, mass-media, organizaţiile neguvernamentale şi/sau non-profit, sistemul camerelor de comerţ şi Industrie, organizaţiile patronale similare internaţionale, organismele Uniunii Europene şi altele, acordând sprijin în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii sau de grup.

3. Servicii de informare oferite de SIPG
SIPG asigură servicii de informare sistematică a membrilor, constând în cercetarea, studierea şi analiza organizată a fluxului informaţional;  colectarea, gestionarea şi diseminarea informaţiilor de interes major pentru toţi membri asociatiei si colaboratorilor sai.
SIPG ofera urmatoarele servicii de informare cu privire la:

 • conjunctura pietei interne si internationale;
 • evolutia cererii si ofertei de produse si servicii specifice pe plan intern si international;
 • licitatii interne si externe de produse, servicii si lucrari complexe;
 • oportunitati de afaceri in tara sau in strainatate;
 • legislatie economica, comerciala, industriala, financiara, fiscala, bancara, valutara, vamala, sociala etc.;
 • uzante comerciale, bancare, vamale, de transport rutier, feroviar, naval si aerian;
 • oferta principalelor instuitutii financiar-bancare, a fondurilor de investitii, a fondurilor de risc si a celor de garantare a creditelor bancare;
 • evolutia si tendintele pietei interne si internationale a produselor din ramura petrol si gaze naturale;
 • evolutia cercetarilor stiintifice si a tehnologiilor in domeniu; transferul de tehnologie si de know-how; alte informatii solicitate de membrii.
 • programul de targuri si expozitii internationale

4. SIPG ofera de asemenea servicii comerciale diverse, inclusiv de publicitate şi reclamă comercială, constând, în principal în:

 • realizarea unor studii de marketing;
 • cercetarea pieţei şi efectuarea de sondaje;
 • executarea unor studii de fezabilitate;
 • acordarea de asistenţă de specialitate în fundamentarea deciziilor de investiţii, de pătrundere pe noi pieţe etc.;
 • realizarea de expertize;
 • organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională;
 • crearea în rândul potenţialilor parteneri a unei imagini favorabile a agenţilor economici din ramura petrol şi gaze naturale, prin optimizarea tehnicilor de transparenţă şi reclamă comercială;
 • combaterea concurenţei neloiale şi a tendinţelor de monopol, promovarea strategiei de imagine a colaboratorilor  şi a membrilor SIPG  în mass media.
contact